Posts tagged “Dịch từ tiếng trung quốc sang tiếng việt”

Tháng Tám 2015

Dịch từ tiếng trung quốc sang tiếng việt

Dịch từ tiếng trung quốc sang tiếng việt
Trung Quốc là quốc gia phát triển đứng thứ 2 trên thế giới cùng với hơn 1 tỷ dân, đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới. Trung Quốc có diện tích vô cùng rộng lớn với một nền văn minh lâu đời, đa dân tộc, bề dày lịch sử hơn 5.000 năm và đã đạt được rất nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học – kỹ thuật từ thời kì […]