Tiếng Anh cơ bản

Tháng Tám 2016

Tháng Bảy 2016

Chữ viết tắt trong tiếng Anh

Chữ viết tắt là một trong những khía cạnh khó chịu nhất của ngôn ngữ. Nếu một người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ nhìn thấy chữ viết tắt a.k.a. trong một văn bản nào đó, có thể người đó sẽ khó mà biết được chữ đó là viết tắt của “as known as” (còn được gọi là) mà không cần giở từ điển.

Hầu hết mọi người dùng chữ viết tắt khi ghi chú. Những từ mà chúng ta viết tắt là […]

Tháng Ba 2016

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.3)

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.3)

Dùng hiện tại hoàn thành để nói về các kỹ năng và kinh nghiệm.

Để hoàn thiện phần tóm tắt sơ yếu lý lịch và thư xin việc, chúng ta cần dùng cả thì hiện tại hoàn thành nhằm:

Nói về kỹ năng, kinh nghiệm và công việc của bạn
Nói về những kinh nghiệm bạn có, hoặc bạn đã làm công việc hiện tại được bao lâu.

(more…)

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.2)

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.2)

Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về công việc hiện tại và các kế hoạch trong tương lai

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng khi nói hay viết về thì hiện tại, và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xin việc và được dùng để:

Nói về công việc hiện tại của bạn trong thư xin việc, sơ yếu lý lịch và phỏng vấn
Nói […]

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.1)

4 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh bạn cần biết để có được công việc mơ ước (P.1)

Có điểm gì chung giữa:

– Viết thư xin việc

– Viết sơ yếu lý lịch

– Đi phỏng vấn?

Bạn phải làm ba việc này nếu muốn ứng tuyển cho một công việc. Và cả ba công việc này đều không dễ. Nhưng bạn có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nếu nhận ra rằng, cả ba công việc này đều có một mẫu chung. Một khi đã biết được […]

6 thành ngữ kinh doanh tiếng Anh thường gặp (P.3)

6 thành ngữ kinh doanh tiếng Anh thường gặp (P.3)

To corner the market – Kiểm soát thị trường

(more…)

6 thành ngữ kinh doanh tiếng Anh thường gặp (P.2)

6 thành ngữ kinh doanh tiếng Anh thường gặp (P.2)

(more…)

Tháng Một 2016

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

“How do you explain the fact that you frequently change jobs? I see that you haven’t stayed with a company for more than 2 years.”
“Bạn giải thích thế nào về việc bạn thường xuyên thay đổi công việc? Tôi thấy rằng bạn chưa từng ở lại công ty nào quá 2 năm.”
Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn phải thuyết phục được họ rằng bạn có ý định làm việc […]

Phỏng vấn xin việc: Phản ứng trước công việc buồn tẻ và vất vả

Phỏng vấn xin việc: Phản ứng trước công việc buồn tẻ và vất vả
“If you are given work from your manager that is boring and tedious, what will you do?”
“Nếu bạn được quản lý giao cho những công việc buồn tẻ và vất vả, bạn sẽ làm gì?”
Đây là một câu hỏi quan trọng đối với người quản lý. Nếu bạn được tuyển dụng để làm việc ở vị trí nhà phân tích nhưng lại được giao công việc nhập liệu, bạn có thể sẽ […]

Phỏng vấn xin việc: Hứng thú với công việc

Phỏng vấn xin việc: Hứng thú với công việc

“What aspects of this job interest you the most?”
“Bạn có hứng thú nhất với phương diện nào của công việc này?”

Đây là câu hỏi thăm dò xem bạn có hứng thú với vị trí công việc đó hay không. Đối với câu hỏi này, cách bạn trả lời sẽ quan trọng hơn nội dung câu trả lời của bạn. Đã có nhiều ứng viên không vượt qua được vòng phỏng vấn do thiếu nhiệt tình, do đó […]