Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

“How do you explain the fact that you frequently change jobs? I see that you haven’t stayed with a company for more than 2 years.”
“Bạn giải thích thế nào về việc bạn thường xuyên thay đổi công việc? Tôi thấy rằng bạn chưa từng ở lại công ty nào quá 2 năm.”
Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn phải thuyết phục được họ rằng bạn có ý định làm việc lâu dài với họ. Đây không phải là câu hỏi để họ tìm hiểu xem bạn biết gì hay quan điểm của bạn là như thế nào, mà đây chỉ là một vấn đề họ quan tâm và bạn cần phải nói tới. Kỹ năng thuyết phục của bạn là điều cần thiết để bạn trả lời câu hỏi này. Nhưng nếu bạn không thể tỏ ra thuyết phục, hãy từng bước một đưa ra những thông tin để dẫn tới kết luận rằng nếu họ tuyển dụng bạn, bạn sẽ ở lại lâu dài với công ty.

phỏng-vấn-xin-việc-2

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

Trả lời ngắn gọn

“I have been gaining experience and knowledge to have the minimum requirements to work for this company. My goal is to work for this company, and I’ll be working here a long time because this is where I want to be.” – Tôi đã tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết để đạt được yêu cầu tối thiểu để làm việc trong công ty này. Mục tiêu của tôi là làm việc cho công ty này, và tôi sẽ làm việc tại đây một thời gian dài vì mong muốn của tôi là được làm việc tại đây.

“I planned on staying with my current job for a longer time period, but when this position opened up, I really wanted to apply because this company has everything I need. So even though I change jobs frequently, I’m certain that I love this industry and that this is a great company to work for. I plan on staying a long time.” – Tôi có ý định ở lại với công việc hiện tại một thời gian dài hơn, nhưng khi công ty tuyển dụng vị trí này, tôi đã rất muốn nộp đơn vì công ty có tất cả những gì tôi cần. Do đó mặc dù tôi thường xuyên thay đổi công việc, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi yêu ngành này và đây là một công ty tốt để làm việc. Tôi có ý định ở lại đây lâu dài.

“I want to work for a large company that has many opportunities. I didn’t receive this in my other companies because they were smaller, but I learned this company has a lot of great work to do and a lot of different opportunities.” – Tôi muốn làm việc cho một công ty lớn với nhiều cơ hội. Tôi đã không có được điều này ở các công ty khác mà tôi từng làm việc vì chúng có quy mô nhỏ hơn, nhưng tôi được biết rằng công ty này có rất nhiều công việc để làm cũng như nhiều cơ hội khác nhau.

Phỏng vấn xin việc: Giải thích về việc liên tục thay đổi công việc

Trả lời chi tiết
“To tell you the truth, early in my career, I didn’t know what I wanted to do. I’ve been in a couple different industries, and it wasn’t until my last position that I found exactly what I wanted to be doing. I stayed with my previous company for more than a year but there weren’t enough opportunities. I finally found what I love to do and now I want to find a company where I can be a part of the company instead of a worker that has no interest in the overall company. I’m being careful to choose my next job because I want to establish my career in my next job, and after researching, I found that ABC Company can provide everything I’m looking for. So I’ll definitely be here for the long term.” – Thành thực mà nói, vào thời gian đầu sự nghiệp của mình, tôi không biết mình muốn làm gì. Tôi đã làm việc ở một số ngành, và phải tới vị trí công việc gần đây nhất của mình tôi mới biết chính xác mình muốn làm gì. Tôi đã làm việc tại công ty cũ trong hơn một năm, nhưng ở đó không có đủ cơ hội. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra công việc mình yêu thích và giờ tôi muốn tìm một công ty để có thể trở thành một phần của công ty thay vì chỉ là một nhân viên không có hứng thú gì với toàn bộ công ty. Tôi đang cẩn thận hơn trong việc lựa chọn việc làm tiếp theo của mình, vì tôi muốn xây dựng sự nghiệp của mình trong công việc tiếp theo, và sau khi nghiên cứu, tôi thấy rằng công ty ABC có thể mang lại cho tôi mọi thứ mà tôi muốn. Do đó, chắc chắn tôi sẽ ở lại đây lâu dài.

Câu trả lời này hơi dài dòng, nhưng nếu bạn không thuyết phục được họ rằng bạn sẽ ở lại đó làm việc lâu dài thì khả năng được tuyển dụng của bạn sẽ rất thấp. Do đó, hãy dành bao nhiêu thời gian tùy thích để thuyết phục họ. Nếu bạn muốn nghĩ câu trả lời của riêng mình, hãy viết nó ra và tập luyện để bạn có thể trả lời nó một cách trôi chảy để họ hiểu rằng bạn thực sự nghiêm túc với việc ở lại làm việc lâu dài.


DỊCH SỐ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch thuật công chứng nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn và nhiều ngôn ngữ khác) chất lượng cao với giá cạnh tranh. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline +84 934 425 988.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *