Author: Nguyen Mai

Tháng Tám 2017

Tháng Bảy 2017

Dịch thuật: Giá trị vs Chất lượng

Các dịch vụ dịch thuật là một phần quan trọng và cần thiết với nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh ở cấp độ quốc tế. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đúng đắn cho nhu cầu dịch thuật của mình là một bước quan trọng.

(more…)

Tháng Sáu 2017

5 lý do để dịch blog của bạn ngay bây giờ (P2)

Trong phần 1, chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về tầm quan trọng của blog trong kinh doanh cũng như hai lý do đầu tiên để dịch thuật các trang blog. Phần tiếp theo này sẽ chỉ ra ba lý do còn lại để bạn thực hiện công việc này.

(more…)

Tháng Năm 2017

Tháng Ba 2017

Tháng Một 2017

Nhu cầu dịch thuật cho lĩnh vực bán lẻ

Công nghệ hiện đại cho phép chúng ta giao tiếp với con người và những nền văn hóa khắp nơi trên thế giới một cách dễ dàng. Vì thế, việc bán các sản phẩm của bạn ở các thị trường quốc tế cũng như trong nước cũng trở nên dễ dàng và quan trọng hơn.

(more…)