Come out in a Wash

Come out in a Wash

Một người Afghaninstan đang tắm cho ngựa. Ảnh: Mohammad Ismail/ Reuters

Nghĩa đầu tiên của cụm từ “come out in a wash” là ‘everything will be OK’, mọi việc sẽ đâu vào đấy, ổn cả, khi nói về một vấn đề nào đó.

Ví dụ:

A: I’m really worried about the problem with my neighbour.

B: Don’t worry. It will all come out in the wash. Just relax.

A: I’m so stressed! I’m really worried about my exam… and I’m moving house this weekend! Too much to do.

B: It’s OK, it will all come out in the wash. Just focus on one thing at a time.

Nghĩa thứ hai

Cụm từ “it will all come out in the wash” cũng có thể được dùng với nghĩa ‘the truth about something will become clear over time’ – sự thật về một điều gì đó qua thời gian rồi cũng sẽ lộ ra.

Ví dụ:

A: No one knows why Martin left his job so suddenly. What happened?

B: I don’t know either. But I’m sure it will all come out in the wash!

Thực tế thú vị

Ngựa gắn bó với con người từ rất xa xưa. Từ cách đây 50.000 năm con người đã nuôi ngựa để lấy thịt, da và có thể cả sữa. Các bằng chứng cho thấy ngựa đầu tiên được sử dụng vào nông nghiệp và chuyên chở là cách đây khoảng 5.000 năm – sau khá nhiều gia súc khác như dê, cừu và trâu bò.

Share this post