Posts tagged “công ty dịch thuậtd”

Tháng Tư 2015

Ngữ Điệu và Tốc Độ Nói Trong Tiếng Anh

Ngữ Điệu và Tốc Độ Nói Trong Tiếng Anh
Nhiều người ở nhiều nước khác nhau có ngữ điệu không đúng vì giáo viên của họ cũng có ngữ điệu không đúng. Trong nhiều tình huống, giọng đều sẽ tốt hơn là ngữ điệu dở. Tồi tệ nhất là khi một người lên giọng và xuống giọng quá nhiều ở mọi từ. Một điều nữa bạn nên tránh là lên giọng ở cuối câu.

Để điều chỉnh cho thích hợp ngữ điệu, bạn cần nhớ phải […]