Posts tagged “giới từ”

Tháng Chín 2015

Download tài liệu phân biệt cách phát âm giữa giọng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ có những cách phát âm khác nhau điều khó có thể gây khó khăn cho người du lịch hoặc mới học có những khó khăn trong giao tiếp. Mời các bạn tham khảo tài liệu “Phân biệt cách phát âm giữa giọng Anh – Anh và Anh – Mỹ” để có cái nhìn tổng quát nhất.

Anh-Anh (British English, viết tắt là Br.E) và Anh-Mỹ (American English, viết tắt là Am.E hoặc A.E) là hai giọng (accent) của […]

Tháng Ba 2015

50 Giới từ trong tiếng anh

50 Giới từ trong tiếng anh thường gặp
Trong tổng số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 46 từ là giới từ. Tuy vậy chỉ có 40 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng giới từ, 6 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm giới từ.

Từ vựng
Tần suất
Loại từ

with
1062

(preposition)

at
624

(preposition)

from
622

(preposition)

into
301

(preposition)

during
103

(preposition)

including
58

(preposition)

until
54

(preposition)

against
46

(preposition)

among
37

(preposition)

throughout
27

(preposition)

despite
17

(preposition)

towards
16

(preposition)

upon
15

(preposition)

concerning
3

(preposition)

of
5220

(preposition, auxiliary verb)

to
4951

(preposition, adverb)

in
2822

(preposition, adverb)

for
1752

(preposition, conjunction)

on
1087

(preposition, adverb, adjective)

by
706

(preposition, adverb)

about
451

(preposition, adverb, adjective)

like
324

(preposition, verb, conjunction)

through
235

(preposition, adverb, adjective)

over
170

(preposition, adjective, noun)

before
141

(preposition, adverb, conjunction)

between
137

(preposition, adverb)

after
110

(preposition, adjective, adverb)

since
107

(preposition, adverb, conjunction)

without
89

(preposition, […]