50 Giới từ trong tiếng anh

50 Giới từ trong tiếng anh

50 Giới từ trong tiếng anh thường gặp

Trong tổng số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 46 từ là giới từ. Tuy vậy chỉ có 40 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng giới từ, 6 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm giới từ.

Giới từ trong tiếng anh

Giới từ trong tiếng anh

Từ vựngTần suấtLoại từ
with1062(preposition)
at624(preposition)
from622(preposition)
into301(preposition)
during103(preposition)
including58(preposition)
until54(preposition)
against46(preposition)
among37(preposition)
throughout27(preposition)
despite17(preposition)
towards16(preposition)
upon15(preposition)
concerning3(preposition)
of5220(preposition, auxiliary verb)
to4951(preposition, adverb)
in2822(preposition, adverb)
for1752(preposition, conjunction)
on1087(preposition, adverb, adjective)
by706(preposition, adverb)
about451(preposition, adverb, adjective)
like324(preposition, verb, conjunction)
through235(preposition, adverb, adjective)
over170(preposition, adjective, noun)
before141(preposition, adverb, conjunction)
between137(preposition, adverb)
after110(preposition, adjective, adverb)
since107(preposition, adverb, conjunction)
without89(preposition, adverb, conjunction)
under70(preposition, adverb, adjective)
within46(preposition, adverb)
along45(preposition, adverb)
following39(preposition, noun, adjective)
across36(preposition, adverb, adjective)
behind22(preposition, adverb, adjective)
beyond20(preposition, noun)
plus14(preposition, adjective, noun)
except6(preposition, conjunction, idiom)
but626(conjunction, preposition, adverb)
up296(adverb, preposition, adjective)
out294(adverb, preposition, adjective)
around101(adverb, preposition)
down94(adverb, preposition, adjective)
off74(adverb, preposition, adjective)
above40(adverb, preposition, adjective)
near13(adverb, preposition, adjective)

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *