Cách hiểu tiêu đề các bài báo tiếng Anh

Cách hiểu tiêu đề các bài báo tiếng Anh

Cách hiểu tiêu đề các bài báo tiếng Anh một cách dễ dàng

Đã bao giờ bạn surf các website bằng tiếng anh VD: BBC, CNN, TIME các bài báo tiếng anh thường có tựa đề gây khó cho người đọc, vậy phương pháp nào sẽ làm cho chúng ta hiểu được các bài báo và hào hứng hơn?

The New York Time

The New York Time

Lời tựa bài báo (article headlines) trong tiếng Anh gây khó khăn cho người đọc nếu như không hiểu biết về chúng. Ngôn ngữ báo chí có cấu trúc riêng (structure), sử dụng một số từ ngoài tiêu chuẩn ( non-standard)…

…từ lóng (slang) hoặc có khi là thuật ngữ (jargon) và phương ngữ (dialect) để tạo hiệu ứng giật gân (sensational effect).

Thật ra đối với người hiểu ngữ pháp tiếng Anh, tựa báo tiếng Anh cũng khá đơn giản. Sau đây là một số đặc điểm chính để hiểu chúng:

1. Bỏ aticle: những từ a, an, the, các determiners như our, my ,your, his, không được dùng

National football squad travels to China without major goalkeeper (VietnamNet Bridge)
→ Bạn cần hiểu là (Our/The Vietnamese) National Football Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

2. Bỏ verb be: các câu passive, thì progressive chỉ còn lại particles

Record Data Breach Reported (Washington Post)

→ phải hiểu là A breach of record data (was/has been) reported.

3. It (is/was), They (are/were), There (was/were), people không được dùng và được hiểu ngầm

– Waiting for Ceasefire (Newsweek)
→ Hiểu là People are waiting for the ceasefire hoặc There is a waiting for the ceasefire – 7 die in blast
→ Được hiểu là Seven people died in the blast ( explosion/ bombing)

4. Dùng thì Simple Present cho Past và Present Perfect

Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) = Kennedy collapsed at Obama’s lunch

5. Dùng infinitive (to+verb) để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết (bỏ model Must, Have to)

– Bush, wife and kids to leave for Texas home ranch (tác giả) = President Bush, his wife and their children will leave for their home ranch in Texas.

→ Ngoài ra chúng ta thường gặp những cụm từ rất dài gồm toàn các ‘nouns’ và để hiểu chúng ta nên đọc ngược, những từ ít gặp trong ngôn ngữ tiêu chuẩn và đời thường (everyday): slump = decrease, blaze= fire, bust = arrest ….

– House arrest dissident release trigger unrest possible (tác giả) = The release of the dissident from (his/her) house arrest could trigger an unrest (riot).

Qua bài viết chia sẽ của DỊCH SỐ hy vọng các bạn có thể biết được Cách hiểu tiêu đề các bài báo tiếng Anh như thế nào.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *