250 Trạng Từ

250 Trạng Từ

250 Trạng từ trong tiếng anh

Trong các phần trước DỊCH SỐ đã cập nhật bài viết hơn 1000 động từ và hơn 500 tính từ, bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về 250 trạng từ nhé các bạn.

adverbs

adverbs

Trong số 2265 từ vựng thông dụng thì có tới 252 từ là trạng từ. Tuy vậy chỉ có 154 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng trạng từ, 98 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm trạng từ.

Trong số từ được cung cấp cũng sẽ có một số lỗi chính tả gặp phải, vì vậy nếu bạn tìm ra xin vui lòng gửi mail về hòm thư góp ý info@dichso.com để DỊCH SỐ sửa chữa và hoàn thiện hơn.

Từ vựngTần suấtLoại từ
not658(adverb)
also419(adverb)
very191(adverb)
often187(adverb)
however128(adverb)
too114(adverb)
usually101(adverb)
really79(adverb)
early77(adverb)
never76(adverb)
always69(adverb)
sometimes67(adverb)
together63(adverb)
likely57(adverb)
simply54(adverb)
generally52(adverb)
instead50(adverb)
actually46(adverb)
again44(adverb)
rather42(adverb)
almost41(adverb)
especially41(adverb)
ever39(adverb)
quickly39(adverb)
probably38(adverb)
already36(adverb)
below36(adverb)
directly34(adverb)
therefore34(adverb)
else30(adverb)
thus28(adverb)
easily26(adverb)
eventually26(adverb)
exactly26(adverb)
certainly22(adverb)
normally22(adverb)
currently19(adverb)
extremely18(adverb)
finally18(adverb)
constantly17(adverb)
properly17(adverb)
soon17(adverb)
specifically17(adverb)
ahead16(adverb)
daily16(adverb)
highly16(adverb)
immediately16(adverb)
relatively16(adverb)
slowly16(adverb)
fairly15(adverb)
primarily15(adverb)
completely14(adverb)
ultimately14(adverb)
widely14(adverb)
recently13(adverb)
seriously13(adverb)
frequently12(adverb)
fully12(adverb)
mostly12(adverb)
naturally12(adverb)
nearly12(adverb)
occasionally12(adverb)
carefully11(adverb)
clearly11(adverb)
essentially11(adverb)
possibly11(adverb)
slightly11(adverb)
somewhat11(adverb)
equally10(adverb)
greatly10(adverb)
necessarily10(adverb)
personally10(adverb)
rarely10(adverb)
regularly10(adverb)
similarly10(adverb)
basically9(adverb)
closely9(adverb)
effectively9(adverb)
initially9(adverb)
literally9(adverb)
mainly9(adverb)
merely9(adverb)
gently8(adverb)
hopefully8(adverb)
originally8(adverb)
roughly8(adverb)
significantly8(adverb)
totally7(adverb)
twice7(adverb)
elsewhere6(adverb)
everywhere6(adverb)
perfectly6(adverb)
physically6(adverb)
suddenly5(adverb)
truly5(adverb)
virtually5(adverb)
altogether4(adverb)
anyway4(adverb)
automatically4(adverb)
deeply4(adverb)
definitely4(adverb)
deliberately4(adverb)
hardly4(adverb)
readily4(adverb)
terribly4(adverb)
unfortunately4(adverb)
forth3(adverb)
briefly2(adverb)
moreover2(adverb)
strongly2(adverb)
honestly1(adverb)
previously1(adverb)
as1363(adverb, conjunction, pronoun)
there470(adverb, pronoun, noun)
when442(adverb, conjunction)
how412(adverb, conjunction)
so352(adverb, conjunction, pronoun)
up296(adverb, preposition, adjective)
out294(adverb, preposition, adjective)
no213(adverb, adjective, noun)
only208(adverb, adjective, conjunction)
well184(adverb, verb, noun)
then179(adverb, adjective)
first176(adverb, adjective)
where166(adverb, pronoun, noun)
why118(adverb, conjunction, noun)
now104(adverb, conjunction, adjective)
around101(adverb, preposition)
once95(adverb, conjunction)
down94(adverb, preposition, adjective)
off74(adverb, preposition, adjective)
here72(adverb, interjection)
tonight71(adverb, noun)
away59(adverb, adjective)
today54(adverb, noun)
far46(adverb, adjective)
quite45(adverb, interjection)
later42(adverb, interjection)
above40(adverb, preposition, adjective)
yet32(adverb, conjunction)
maybe17(adverb, noun)
otherwise14(adverb, adjective)
near13(adverb, preposition, adjective)
forward11(adverb, adjective, noun)
somewhere10(adverb, noun)
anywhere9(adverb, noun)
please8(adverb, verb, idiom)
forever7(adverb, noun, idiom)
somehow6(adverb, idiom)
absolutely5(adverb, interjection)
abroad2(adverb, noun)
yeah2(adverb, interjection)
nowhere1(adverb, pronoun, adjective)
tomorrow1(adverb, noun)
yesterday1(adverb, noun)
the9243(definite article, adverb)
to4951(preposition, adverb)
in2822(preposition, adverb)
on1087(preposition, adverb, adjective)
by706(preposition, adverb)
more597(adjective, adverb)
about451(preposition, adverb, adjective)
such236(adjective, adverb)
through235(preposition, adverb, adjective)
new210(adjective, adverb)
just208(adjective, adverb)
any190(adjective, adverb)
each173(adjective, adverb)
much165(adjective, adverb)
before141(preposition, adverb, conjunction)
between137(preposition, adverb)
free115(adjective, adverb, verb)
right113(adjective, adverb, noun)
best108(adjective, adverb, noun)
since107(preposition, adverb, conjunction)
both91(adjective, adverb)
sure90(adjective, adverb)
without89(preposition, adverb, conjunction)
back86(noun, adverb, verb)
better86(adjective, adverb, noun)
enough82(adjective, adverb, interjection)
lot82(pronoun, adverb, noun)
small81(adjective, adverb)
though81(conjunction, adverb)
less75(adjective, adverb, preposition)
little71(adjective, adverb)
under70(preposition, adverb, adjective)
next64(adjective, adverb, noun)
hard61(adjective, adverb)
real58(adjective, adverb, noun)
left52(adjective, adverb)
least50(adjective, adverb)
short48(adjective, adverb, noun)
last47(adjective, adverb, noun)
within46(preposition, adverb)
along45(preposition, adverb)
lower41(adjective, adverb)
true38(adjective, adverb, verb)
bad37(noun, adverb, adjective)
across36(preposition, adverb, adjective)
clear35(adjective, adverb, verb)
easy35(adjective, adverb, interjection)
full34(adjective, adverb, noun)
close29(adjective, adverb, verb)
late28(adjective, adverb, noun)
proper27(adjective, adverb, noun)
fast25(adjective, adverb, verb)
wide25(adjective, adverb)
item23(noun, adverb)
wrong23(adjective, adverb, noun)
ago22(adjective, adverb)
behind22(preposition, adverb, adjective)
quick22(adjective, adverb, noun)
straight21(adjective, adverb, noun)
direct20(adjective, adverb, verb)
extra20(adjective, adverb, noun)
morning20(noun, adverb)
pretty20(adjective, adverb, noun)
overall19(adjective, adverb, noun)
alone18(adjective, adverb)
bright17(adjective, adverb, noun)
flat17(adjective, adverb, noun)
whatever16(pronoun, adverb, interjection)
slow15(adjective, adverb, verb)
clean14(adjective, adverb, verb)
fresh14(adjective, adverb)
whenever14(conjunction, adverb)
cheap13(adjective, adverb)
thin13(adjective, adverb, verb)
cool12(adjective, adverb, noun)
fair11(adjective, adverb, noun)
fine11(adjective, adverb, verb)
smooth10(adjective, adverb, verb)
false7(adjective, adverb, idiom)
thick7(adjective, adverb, noun)
collect6(verb, adverb, noun)
nearby6(adjective, adverb)
wild6(adjective, adverb, noun)
apart5(adjective, adverb)
none5(pronoun, adverb, adjective)
strange5(adjective, adverb)
tourist5(noun, adverb)
aside4(noun, adverb)
loud4(adjective, adverb)
super4(adjective, adverb, noun)
tight4(adjective, adverb)
gross3(adjective, adverb, verb)
ill3(adjective, adverb, noun)
downtown2(adjective, adverb, noun)
honest2(adjective, adverb)
ok1(adjective, adverb, noun)
pray1(verb, adverb)
weekly1(adjective, adverb, noun)

DỊCH SỐ là đơn vị cung cấp các tài liệu văn bản học tiếng anh miễn phí trực tuyến với hơn 250 trạng từ trong tiếng anh được cung cấp, 1000 động từ và 500 tính từ luôn được cập nhật các dùng thường xuyên hỗ trợ tất cả mọi người nghiên cứu học tập.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *