Posts tagged “danh từ tiếng anh”

Tháng Ba 2015

250 Trạng Từ

250 Trạng từ trong tiếng anh
Trong các phần trước DỊCH SỐ đã cập nhật bài viết hơn 1000 động từ và hơn 500 tính từ, bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về 250 trạng từ nhé các bạn.

Trong số 2265 từ vựng thông dụng thì có tới 252 từ là trạng từ. Tuy vậy chỉ có 154 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng trạng từ, 98 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có […]

1500 Danh Từ bằng tiếng anh

1500 Danh Từ bằng tiếng Anh
Trong số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 1524 danh từ. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 1144 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng danh từ, Như vậy 380 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm danh từ.

Bấm vào danh từ để xem cách sử dụng

Note: Trong bài viết có thể sẽ có một số lỗi sai, nếu bạn tìm thất bất cữ lỗi […]