Posts tagged “Tự học tiếng anh”

Tháng Ba 2015

1500 Danh Từ bằng tiếng anh

1500 Danh Từ bằng tiếng Anh
Trong số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 1524 danh từ. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 1144 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng danh từ, Như vậy 380 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm danh từ.

Bấm vào danh từ để xem cách sử dụng

Note: Trong bài viết có thể sẽ có một số lỗi sai, nếu bạn tìm thất bất cữ lỗi […]

Tháng Một 2015

10 Mẫu câu giao tiếp tiếng anh thông dụng hiện nay

10 Mẫu câu giao tiếp tiếng anh thông dụng hiện nay
Đây là 10 mẫu câu giao tiếp bằng tiếng anh hiện đang rất thông dụng được dùng trong giao hàng ngày. Hãy cùng DỊCH SỐ học tiếng anh miễn phí online,  rèn luyện và ghi nhớ những mẫu câu sau đây để phản ứng lại một cách tự nhiên mỗi khi tình huống xảy ra.

1. When some one sneezes (Khi người nào đó hắt xì) bạn nói:

Bless you! Chúa phù hộ cho bạn (cơm muối)

2. […]

Tháng Tư 2014

Kinh nghiệm tự học Tiếng Anh

Kinh nghiệm tự học tiếng Anh
Đây là kinh nghiệm học tiếng Anh thành tài mà không cần học thêm bất cứ đâu mà DỊCH SỐ dành tặng các bạn

Bạn muốn xem CNN, HBO, Discovery Channel, Cinemax đều hiểu hết, đọc báo, đọc sách tiếng Anh cũng như đọc sách tiếng Việt. Tất cả là nhờ tự học không mất đồng nào và DỊCH SỐ khuyến khích các bạn tự học. Mặc dù làm giáo viên và là chủ 1 trung tâm tiếng Anh đấy. Học […]