Sands of Time

Sands of Time

Mặt trời ngả bóng trên sa mạc ở Vùng bảo tồn quốc gia Namib-Naukluft tại Namibia.

The sands of time là một cách để nói về thời gian. Đây là cách nói văn vẻ hơn và thường được dùng khi nói về thời gian trôi qua như thế nào.

Ví dụ:

“I am always ready to score the winning goal,” said the footballer, dismissing those who said the sands of time are running out on his long career.

Plan for your retirement. The sands of time catch up with everyone.

Lưu ý

To draw a line in the sand có nghĩa là vạch ra, lập ra một ranh giới hay một giới hạn vô hình mà nếu vượt qua thì sẽ gặp rắc rối hay có vấn đề.

Ví dụ:

Mary drew a line in the sand. If her son didn’t do his homework on Monday, he would have to stay at home for a month.

Thực tế thú vị

Phần lớn Namibia là sa mạc. Đất nước này cũng có đồng cỏ và một Cao nguyên trung phần rất khô cằn. Nhiều vùng rộng lớn nơi đây được sử dụng để nuôi trâu bò, gia súc.

Share this post