Give Someone a Lift

Give Someone a Lift

Lạc đà, cừu, dê thường được giết như một phần của lễ Eid al-Adha

Cụm từ trong ngày

Một nghĩa của cụm từ “to give someone a lift” có nghĩa là nâng (đỡ) tinh thần của ai đó.

Ví dụ

My colleagues came to see me when I was in hospital – it really gave me a lift.

Let’s take some flowers when we go to visit Grandma, to give her a lift.

I think Dad needs to be cheered up. Perhaps going out for lunch will give him a lift?

Xin lưu ý

Tương tự bạn có thể dùng cụm từ “to lift someone’s spirits” với nghĩa này.

Ví dụ: Going out to the concert really helped to lift my spirits.

Thực tế thú vị

Người Hồi giáo trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha, hay còn gọi là lễ tế thần. Lễ đánh dấu kết thúc Hajj, một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới. Tại lễ tế thần, các con vật như cừu, dê, và lạc đà được giết như một phần của lễ hội.

Share this post