To give someone some lip

To give someone some lip

Đĩa đất bành môi càng lớn, càng được nhận nhiều bò khi kết hôn

To give someone some lip có nghĩa là nói với ai một cách xấc xược, hỗn hào, thiếu tôn trọng.

Ví dụ:

That rude young boy gave me some lip when I asked him to stop smoking.

She gave her neighbour some lip because she was in bad mood. Now he wants to move house!

Xin lưu ý

Cần phân biệt với To pay lip service (to something).

To pay lip service (to something) có nghĩa là bạn nói đãi bôi, nói không thật tình.

Ví dụ:

The food industry is only paying lip service to government campaigns to make people eat a healthy diet. Their products are very high in salt and sugar.

Thực tế thú vị

Phụ nữ bộ tộc Suri tại Ethiopia dùng các đĩa bằng đất để bành môi. Ngay từ nhỏ họ đã đục thủng môi cho các đĩa này vào để bành môi ra cho lỗ thủng rộng dần lên. Kích cỡ của đĩa sẽ quyết định số bò mà gia đình phụ nữ này sẽ được nhận khi cô kết hôn.

Share this post