Posts tagged “từ vựng miễn phí”

Tháng Ba 2015

60 đại từ trong tiếng anh

60 Đại từ trong tiếng anh thường được sử dụng
Trong tổng số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 58 đại từ. Tuy nhiên chỉ có 48 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng đại từ, 10 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm đại từ.

Trong bài viết sẽ có lỗi chính tả, nếu bạn phát hiện ra lỗi vui lòng dóng góp cho công ty dịch thuật DỊCH SỐ tại địa […]