60 đại từ trong tiếng anh

60 đại từ trong tiếng anh

60 Đại từ trong tiếng anh thường được sử dụng

Trong tổng số 2265 từ vựng tiếng anh thông dụng thì có tới 58 đại từ. Tuy nhiên chỉ có 48 từ được sử dụng chủ yếu dưới dạng đại từ, 10 từ còn lại thuộc những loại từ khác nhưng cũng có thể được sử dụng làm đại từ.

Pronoun In English

Pronoun In English

Trong bài viết sẽ có lỗi chính tả, nếu bạn phát hiện ra lỗi vui lòng dóng góp cho công ty dịch thuật DỊCH SỐ tại địa chỉ info@dichso.com chúng tôi sẽ sửa lỗi để góp phần đóng góp từ vựng hoàn hảo hơn.

 

Từ vựngTần suấtLoại từ
your1067(pronoun)
I621(pronoun)
they617(pronoun)
their439(pronoun)
we352(pronoun)
who281(pronoun)
them269(pronoun)
its215(pronoun)
our213(pronoun)
my177(pronoun)
those156(pronoun)
he144(pronoun)
us127(pronoun)
her107(pronoun)
something89(pronoun)
me88(pronoun)
yourself59(pronoun)
someone55(pronoun)
everything43(pronoun)
itself34(pronoun)
everyone31(pronoun)
themselves29(pronoun)
anyone22(pronoun)
him17(pronoun)
whose14(pronoun)
myself12(pronoun)
everybody9(pronoun)
ourselves7(pronoun)
himself6(pronoun)
somebody4(pronoun)
yours4(pronoun)
herself3(pronoun)
whoever1(pronoun)
you2041(pronoun, noun)
that1743(pronoun, adjective, adverb)
it1386(pronoun, noun)
this864(pronoun, adjective, adverb)
what461(pronoun, adjective, adverb)
which449(pronoun, adjective)
these344(pronoun, adjective)
his125(pronoun, adjective)
she85(pronoun, noun)
lot82(pronoun, adverb, noun)
anything19(pronoun, noun, adverb)
whatever16(pronoun, adverb, interjection)
nobody7(pronoun, noun)
none5(pronoun, adverb, adjective)
mine2(pronoun, noun, verb)
anybody1(pronoun, noun)
some501(adjective, pronoun, adverb)
there470(adverb, pronoun, noun)
all438(adjective, pronoun, noun)
where166(adverb, pronoun, noun)
another123(adjective, pronoun)
same120(adjective, pronoun, adverb)
certain71(adjective, pronoun)
nothing35(noun, pronoun, adjective)
self17(noun, pronoun, adjective)
nowhere1(adverb, pronoun, adjective)

DỊCH SỐ cung cấp 60 đại từ trong tiếng anh miễn phí, giúp các bạn đam mê học tập tiếng anh giải quyết và biết cách dùng từ chính xác.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *