20 video học tiếng anh có phụ đề miễn phí

20 video học tiếng anh có phụ đề miễn phí

Xin chia sẻ 20 video học tiếng anh có phụ đề miễn phí và dễ học cho các bạn đam mê ngoại ngữ.Chúc các bạn ngày càng nâng cao khả năng tiếng Anh của mình! Sau đây là 20 chủ đề giao tiếp tiếng Anh thông dụng:

1. Where Do You Come From ?

2. How Was Your Vacation ?

3. Do You Remember Me ?

4. I Like Your Style

5. Family

6. Returning A Shirt To A Store

7. Do You Have A Pet ?

8. What Kind Of Food Do You Like ?

9. What Do You Want To Do After You Graduate ?

10. Planning A Trip

11. Hobbies

12. The First Time To Meet

13. What Would You Like To Do ?

14. Coffee Or Tea ?

15. Have You Ever Traveled Abroad ?

16. Shopping

17. My House Was Robbed

18. Asking Information On The Phone

19. Why Do You Have A Headache ?

20. What Should We Get For A Party?


Gatsby Tổng hợp

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *