Poles apart

Binh lính Ấn Độ biểu diễn ‘Malkhamb’, một loại hình thể dục truyền thống của Ấn. Ảnh: Jitendra Prakesh/Reuters

Binh lính Ấn Độ biểu diễn ‘Malkhamb’, một loại hình thể dục truyền thống của Ấn. Ảnh: Jitendra Prakesh/Reuters

Cụm từ trong ngày

Nếu hai người hay vật là poles apart, có nghĩa là họ rất khác nhau, ở hai thái cực.

Ví dụ

Even though Sarah and Kate are identical twins, their personalities are poles apart.

Our new manager is poles apart from the old one – she has completely different ideas.

We would like to offer you the job! Your interview was excellent and you were poles apart from the other candidates.

Xin lưu ý

Nếu bạn ở pole position, có nghĩa bạn ở vị trí tốt nhất, cao nhất trong một cuộc đua hay cuộc tranh tài nào đó.

Ví dụ: Angelina Jolie’s last film was such a success – I think she’ll be in pole position to win an Oscar.

Thực tế thú vị

Malkhamb là một môn thể thao truyền thống tại Ấn Độ có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 12. Những người tranh tài leo trên cột gỗ thẳng đứng và biểu diễn những động tác thể dục khác nhau trong khoảng 90 giây. Muốn làm được như vậy đòi hỏi phải có sức khỏe và sức chịu đựng.

Share this post