Spitting Image

Spitting Image

Thủ tướng David Cameron và Hoàng tử Harry. Ảnh: Getty Images/Bruce Adams

Những con búp bê này giống Thủ tướng Cameron và Hoàng tử Hary tới đâu?

Nếu bạn được miêu tả là the spitting image của một người nào đó, nó có nghĩa bạn trông giống hay cũng giống như người đó.

Ví dụ:

John is the spitting image of his brother. I think they could be twins.

She was the spitting image of her mother and sometimes people were confused about who was who.

Xin lưu ý

Khi một ai đó yêu cầu bạn to spit it out, người đó muốn bạn nhanh chóng nói điều khiến bạn đang cảm thấy quá bối rối, ngượng ngùng khi nhắc tới.

Ví dụ:

Come on Jane, spit it out. Tell us what you think of our new plans.

Thực tế thú vị

Có nhiều loại con rối như với những cách điều khiển khác nhau như rối dây, rối nước, rối bóng. Loại rối phức tạp nhất là rối dây được điều khiển bằng những sợi giây khác nhau có thể cử động được đầu, chân và tay. Người điều khiển rối cần có kỹ năng tốt.

Share this post