Step by Step

Tổng Giám đốc Peter Horrocks sau buổi phát thanh cuối cùng của Thế giới vụ BBC, phát đi từ Bush House, London.

Cụm từ trong ngày

Nếu bạn làm một việc gì step by step, có nghĩa là bạn làm việc đó từ từ, từng bước một.

Ví dụ

  • I’ve got to pack up all of my belongings before we move. I’ve got so many, but I’ll just have to do it step by step.
  • Here is a handy guide to help you pass your driving test, step by step.
  • It takes a long time to plan a wedding; you have to do it step by step.

Xin lưu ý

Nếu bạn đề nghị ai to step on it, bạn muốn họ nhanh lên, khẩn trương lên.

Ví dụ: We’ll have to hurry if you’re going to make the 17.15 train – come on, step on it!

Thực tế thú vị

Thế giới vụ BBC thực hiện buổi phát thanh cuối cùng từ Bush House ngày 12 tháng Bảy năm 2012, sau hơn 70 năm đặt trụ sở tại tòa nhà này. Khi được khánh thành vào năm 1925, Bush House được coi là tòa nhà đắt tiền nhất thế giới, với giá thành ước tính là 2 triệu bảng Anh. Tòa nhà từng chứng kiến những giây phút lịch sử quan trọng, như khi Vua George V phát biểu trên sóng phát thanh tới toàn thể người dân Đế chế Anh năm 1932.

Share this post