To pop your head out

To pop your head out

Hoa crocus nhú lên từ dưới tuyết. Ảnh: AP/ Matthias Hiekel

Cụm từ trong ngày

Nếu ai đó nói họ sẽ “pop their head out”, có nghĩa là họ sẽ thoáng ngó ra ngoài đường, tạm dịch “thò đầu ra ngoài”.

Ví dụ

I’m just going to pop my head out and check the weather to see if I need to take an umbrella with me today.

Could you just pop your head out of the window please and see what’s caused the traffic to stop.

Xin lưu ý

Nhưng nếu your eyes pop out of your head, thì đây lại là cụm từ dùng để miêu tả vẻ mặt thật sự ngạc nhiên của bạn khi bạn nhìn thấy ai hay điều gì rất bất thường hay rất đáng ngạc nhiên.

Ví dụ:

When John asked Jane to marry him and gave her a diamond ring, her eyes popped out of her head: it was completely unexpected.

Thực tế thú vị

Hoa crocus Anh (hoa nghệ tây) đã có thời được dùng làm thuốc để chữa viêm nhiễm vì nó có chất colchicine được biết là có các tác dụng y học như chống ung thư. Các khoa học gia đang tìm cách dùng chất này để điều trị các khối u.

Share this post