Out of place: lạc lõng, không phù hợp

Out of place: lạc lõng, không phù hợp

Một người đóng giả cây hề Charlie Chaplin đi trên bãi biển ở Cannes trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes lần thứ 65. Ảnh: Eric Gaillard.

Cụm từ trong ngày

Nếu một cái gì đó out of place, có nghĩa là nó lạc lõng, trật lấc, không phù hợp với một hoàn cảnh, trường hợp cụ thể nào đó.

Ví dụ

I wore an evening dress to the party, but everyone else was in jeans and trainers. I felt so out of place!

Sarah bought me a vintage clock for my birthday, but it looks out of place in my modern flat.

Your brother has no sense of rhythm – he looks so out of place on the dance floor.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Chúng ta có thể dùng in place / out of place để nói một vật cụ thể nào đó ở đúng chỗ /không đúng chỗ của nó:

Some of these books are out of place. Did you move them?

Our flat is so untidy! Everything needs to be in place when my parents come over for dinner.

Thực tế thú vị

Liên hoan phim Cannes diễn ra hàng năm tại thành phố Cannes ở Pháp. Liên hoan danh giá này là nơi trình chiếu nhiều thể loại phim khác nhau. Năm nay các nhà phê bình đã lên tiếng chỉ trích rằng toàn bộ 22 bộ phim ra tranh giải đều là của các đạo diễn nam giới.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *