Dead as a Dodo

Dead as a Dodo

Chim cưu

Chim cưu tuyệt chủng vào những năm 1600s. Ảnh: Peter Macdiarmid/ Getty Images

Cụm từ trong ngày

Nếu một cái gì ‘as dead as a dodo’, thì có nghĩa là nó không còn quan trọng hay được ưa thích nữa. Cụm tù này thường được dùng để nói về các ý tưởng hay trào lưu.

Ví dụ:

In the past people used to watch and record videos on VHS, but now that format is as dead as a dodo.

The idea that smoking is good for your health is now as dead as a dodo.

Xin lưu ý

Một ‘dead duck’ được dùng để nói cái gì đó không thành công.

Ví dụ:

Frank’s coffee shop business was a dead duck sadly. His coffee was just awful, and the shop was in a bad location.

Thực tế thú vị

Chim cưu (dodo – loài chim không biết biết bay) được phát hiện lần đầu tiên tại đảo Mauritius thuộc Ấn Độ Dương vào cuối thế kỷ 16. Chỉ vài thập niên sau chúng đã bị tuyệt chủng. Trước khi con người đến đảo này, chim cưu được cho là đã tiến hóa thành giống chim lớn như vậy vì chúng không bị các loài thú săn mồi lớn hơn đe dọa và chúng có vô khối thức ăn.

Share this post