Posts tagged “bản dịch”

Tháng Chín 2016

Tháng Sáu 2016

Những quan niệm sai lầm về nghề dịch

Đôi khi, một số người có thái độ coi nhẹ nghề dịch thuật. Tuy nhiên, trên thực tế, dịch thuật là một công việc hết sức nghiêm túc, và cần được thực hiện một cách tinh tế để tránh những hậu quả đáng tiếc. Trước khi bắt đầu một dự án liên quan đến dịch thuật, hãy luôn tránh những quan niệm sai lầm sau:

(more…)

Tháng Năm 2016

Phân biệt biên tập và hiệu đính

Khi thực hiện một dự án dịch thuật, bảo đảm chất lượng công việc luôn ở mức cao nhất có thể luôn là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều này, mỗi tài liệu đều phải trải qua một quá trinh nghiêm ngặt bao gồm dịch, biên tập và hiệu đính. Để giúp bạn phân biệt 3 bước khác biệt này, hãy cùng phân biệt sự khác nhau giữa một biên tập viên và một hiệu đính viên, cũng như vai trò không thể […]

Top 3 lời khuyên cho dịch thuật y học

Dịch tài liệu y học có thể là một thách thức bởi những từ viết tắt, thuật ngữ và tham chiếu tới các quy trình, kỹ thuật và dụng cụ y tế. Từ báo cáo y khoa, tạp chí và các giao thức lâm sàng tới các nhãn hiệu và bao bì sản phẩm y tế, dịch thuật y học đầy tính quy tắc và kỹ thuật, và bao quát một phạm vi rộng lớn tài liệu. Có những quy tắc quan trọng hàng đầu […]

3 điều làm nên một bản dịch

Ở một mức độ nào đó, dịch thuật mọi ngôn ngữ đều đặt ra một thách thức nghiêm túc với dịch giả. Lý do là vì, mọi ngôn ngữ, cũng như mọi nền văn hóa, đều đi cùng một tập hợp các đặc trưng không thể bê nguyên từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Dưới đây là ba điều quan trọng nhất mà mọi bản dịch đều cần đáp ứng:

(more…)