Posts tagged “dịch giá rẻ ở đâu” (Page 5)

Tháng Một 2016

Phỏng vấn xin việc: Hứng thú với công việc

Phỏng vấn xin việc: Hứng thú với công việc

“What aspects of this job interest you the most?”
“Bạn có hứng thú nhất với phương diện nào của công việc này?”

Đây là câu hỏi thăm dò xem bạn có hứng thú với vị trí công việc đó hay không. Đối với câu hỏi này, cách bạn trả lời sẽ quan trọng hơn nội dung câu trả lời của bạn. Đã có nhiều ứng viên không vượt qua được vòng phỏng vấn do thiếu nhiệt tình, do đó […]

Phỏng vấn xin việc: Bất đồng ý kiến với cấp trên

Phỏng vấn xin việc: Bất đồng ý kiến với cấp trên
“If your supervisor tells you to do something that you believe can be done in a different way, what would you do?”
“Nếu cấp trên giao cho bạn một công việc mà bạn cho rằng có thể thực hiện theo một cách khác, bạn sẽ làm gì?”
Câu hỏi này được đặt ra để điều tra xem bạn sẽ phản ứng như thế nào trước quản lý của mình khi giữa hai người có bất đồng ý […]